خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
صورت مالی وثنو

17 آبان 1400
وثنو - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
22 تیر 1400
وثنو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
22 تیر 1400
وثنو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)