خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
صورت مالی کفرآور

03 مهر 1400
کفرآور - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
03 مهر 1400
کفرآور - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
05 فروردین 1400
کفرآور - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)