خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فعالیت ماهانه قطعات اتومبیل ایران

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ ختوقا -صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ ‍ ختوقا -صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰