خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ونفت

۰۵ آبان ۱۴۰۰
ونفت - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
ونفت - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۰ مهر ۱۴۰۰
ونفت - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۰ مهر ۱۴۰۰
ونفت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
ونفت - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
ونفت - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
ونفت - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ تیر ۱۴۰۰
ونفت - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۲۶ تیر ۱۴۰۰
ونفت - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ تیر ۱۴۰۰
ونفت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۶ تیر ۱۴۰۰
ونفت - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
ونفت - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
‍ ونفت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ونفت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ونفت - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وسینا پیام ناظر وامید پیام ناظر زکوثر پیام ناظر نوری پیام ناظر ونفت بازگشایی نمادهای معاملاتی (نوری)،(وسینا)،…
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
ونفت - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر دیران پیام ناظر امید پیام ناظر لوتوس پیام ناظر ونفت پیام ناظر امین بازگشایی نمادهای معاملاتی (امید)،(امین)،(و…
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ونفت - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ ‍ ونفت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ ونفت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰۱ بهمن ۱۳۹۹
ونفت - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۱ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ونفت - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – ارزش گذاری شرکت وابسته سرمایه گذاری نفت قشم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ دی ۱۳۹۹
معاملات سراسر منفی فرآورده‌های نفتی⬅️ #شپنا با سپری کردن حجم معاملات بیش از ۱۲۸ م…
۲۱ دی ۱۳۹۹
افزایش عرضه در نمادهای پالایشی⬅️نمادهای پالایشی که در سقف روزانه قرار گرفته بود…
۱۷ دی ۱۳۹۹
روند معاملات در گروه فرآورده‌های نفتی ⬅️ #شپنا با قیمت ۱۱۰۶ تومان حجم معاملات بیش ا…
۱۶ دی ۱۳۹۹
نمادهای پالایشی سراسر قرمز ⬅️ #شپنا با قیمت ۱۱۵۵ تومان با صف فروش بیش از ۳۵ میلیونی ح…
۱۶ دی ۱۳۹۹
روند پیش‌گشایش بازار امروز ⬅️ #وکار #ونفت #غنوش #چکاوه در صدر تقاضاهای امروز بورس …
۱۵ دی ۱۳۹۹
پالایشی‌ها سراسر سبز ⬅️ نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی معاملات یکپارچه سبز را در…
۰۶ دی ۱۳۹۹
مثبت و منفی معاملات گروه فرآورده‌های نفتی ⬅️ در گروه فرآورده‌های نفتی #شپنا با ق…