خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پتروشیمی شیراز

۲۶ تیر ۱۴۰۰
شیراز - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ تیر ۱۴۰۰
شیراز - زمانبندی پرداخت سود شیراز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
شیراز - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
شیراز - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
شیراز - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت شیراز (پتروشیمی شیراز) معرفی
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
‍ شیراز - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
شیراز - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
شیراز -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
شیراز - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
‍ شیراز - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت شیراز (پتروشیمی شیراز) معرفی
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
شیراز -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاحیه)
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر جم پیام ناظر آپ پیام ناظر کحافظ پیام ناظر چافست پیام ناظر کاوه پیام ناظر شیراز بازگشایی نمادهای معاملاتی (چافست)،(کحاف…
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
شیراز - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری شیراز (پتروشیمی شیراز) معرفی