خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پتروشیمی فارابی

۱۳ مرداد ۱۴۰۰
شفارا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
شفارا - افشای اطلاعات بااهمیت – (شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
شفارا - افشای اطلاعات بااهمیت – (توقف تمامی فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
شفارا - افشای اطلاعات بااهمیت – (توقف تمامی فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
شفارا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
شفارا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
شفارا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
شفارا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق آدک در خصوص پرونده آلوارس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر شپترو پیام ناظر دقاضی پیام ناظر شفارا بازگشایی نمادهای معاملاتی (شفارا۱)،(شپترو۱) و (دقاضی۱)…
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ شفارا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سود خالص سال ۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰