خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پتروشیمی فجر

۱۹ مرداد ۱۴۰۰
بفجر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
بفجر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۹ تیر ۱۴۰۰
‍ بفجر - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۹ تیر ۱۴۰۰
بفجر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
بفجر - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۵ تیر ۱۴۰۰
بفجر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ تیر ۱۴۰۰
بفجر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ تیر ۱۴۰۰
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
بفجر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – رای دیوان عدالت اداری مبنی برابطال بخشنامه مالیاتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر بفجر پیام ناظر وسصفا بازگشایی نمادهای معاملاتی(بفجر)،(وسصفا) به اطلاع می ر…
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ بفجر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – ابلاغ قیمتهای فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۳۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
بفجر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰