خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پتروشیمی ممسنی

۲۳ تیر ۱۴۰۰
ممسنی - تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۲ تیر ۱۴۰۰
ممسنی - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ممسنی - تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ممسنی - تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
ممسنی -تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ممسنی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – داد خواست ابطال افزایش سرمایه گچساران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰