خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پتروشیمی گلستان

۰۲ مرداد ۱۴۰۰
شستان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ تیر ۱۴۰۰
شستان - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
۲۱ تیر ۱۴۰۰
شستان - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۰ تیر ۱۴۰۰
شستان - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
شستان - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
شستان - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
شستان - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر شستان توقف نماد معاملاتی (شستان۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر شستان بازگشایی نماد معاملاتی (شستان۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معا…
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
شستان - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
شستان - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر شستان بازگشایی نماد معاملاتی (شستان۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معام…