خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پترول

۱۷ آبان ۱۴۰۰
پترول - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۱ آبان ۱۴۰۰
پترول - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
پترول - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۱ مهر ۱۴۰۰
پترول -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
پترول - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۱ مهر ۱۴۰۰
آغاز عملیات اجرایی پارک‌های پایین دستی اوره رزینی لردگان و پتروشیمیایی بروجن
۱۰ مهر ۱۴۰۰
"پترول" آماده پرداخت سود شد
۰۸ مهر ۱۴۰۰
آخرین اخبار مجامع امروز ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
پترول - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
پترول - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
پترول -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
رشد ۲۷ هزار واحدی شاخص کل
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
رشد ۳۳۷ واحدی شاخص کل
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
پترول - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
پترول - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
پترول -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
پترول - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
پترول - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
"پترول"۴۰ تومان سود تقسیم کرد
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
پترول - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
رشد ۱۵ هزار واحدی شاخص کل
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
صعود شاخص کل به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
پترول - گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
پترول - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
پترول - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
پترول - زمانبندی پرداخت سود پترول دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
پترول - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
پترول - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
پترول - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پترول - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده