خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پخش هجرت

۱۷ مرداد ۱۴۰۰
هجرت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۹ تیر ۱۴۰۰
هجرت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
هجرت - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
هجرت - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
هجرت - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
هجرت - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
هجرت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
هجرت - تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
هجرت - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
هجرت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
هجرت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
هجرت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
هجرت - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران(اصلاحیه)
۱۶ بهمن ۱۳۹۹
هجرت - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ هجرت - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ هجرت - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
هجرت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰