خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت الکترونیک سامان کیش

۱۲ خرداد ۱۴۰۰
سپ - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
سپ - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
سپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سپ - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی بطور سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
سپ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر سپ بازگشایی نماد معاملاتی (سپ) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شر…
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
سپ - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر سپ پیام ناظر ثشاهد پیام ناظر سدشت توقف نمادهای معاملاتی(سپ)،(سدشت)،(ثشاهد) به اطلاع م…
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
سپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
سپ - زمانبندی پرداخت سود سپ دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
سپ - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
سپ - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر سپ پیام ناظر زکوثر پیام ناظر زپارس پیام ناظر دفارا حراج مجدد نمادهای معاملاتی(زکوثر)،(سپ)،(زپارس)،(د…
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر سپ پیام ناظر زپارس پیام ناظر دفارا پیام ناظر وبانک بازگشایی نمادهای معاملاتی(وبانک)،(دفارا)،(زپارس)…
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ سپ - افشای اطلاعات بااهمیت – (تعدیلات سنواتی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
سپ - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سپ - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
سپ - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۰۷ اسفند ۱۳۹۹
سپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۳۰ بهمن ۱۳۹۹
سپ - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
‍ سپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰