خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود آسان پرداخت پرشین

۱۱ مرداد ۱۴۰۰
آپ - زمانبندی پرداخت سود آپ دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
آپ - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۲ تیر ۱۴۰۰
توجه این اطلاعیه تغییر یافت، جهت مشاهده اصلاحیه زمانبندی پرداخت سود آپ کلیک کنید آپ - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰