خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود آلومینیوم ایران

۰۹ مرداد ۱۴۰۰
فایرا - زمانبندی پرداخت سود فایرا دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
فایرا - زمانبندی پرداخت سود فایرا دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)