خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود بوعلی

۱۷ شهریور ۱۴۰۰
بوعلی - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۹ تیر ۱۴۰۰
بوعلی - زمانبندی پرداخت سود بوعلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*