خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود توسعه و عمران امید

۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ثامید - زمانبندی پرداخت سود ثامید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
ثامید - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰