خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود زشریف

۳۰ خرداد ۱۴۰۰
زشریف - زمانبندی پرداخت سود زشریف دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
زشریف - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰