خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود سخاش

۱۶ آبان ۱۴۰۰
سخاش - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
سخاش - زمانبندی پرداخت سود سخاش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰