خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود سرمایه گذاری پردیس

۲۴ اسفند ۱۳۹۹
پردیس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
پردیس - زمانبندی پرداخت سود پردیس دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰