خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود شکلر

۰۹ مرداد ۱۴۰۰
شکلر - زمانبندی پرداخت سود شکلر دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شکلر - زمان بندی پرداخت سود سهام برای دوره مالی ۷ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹