خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود غدام

۰۴ مهر ۱۴۰۰
غدام - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
غدام - زمانبندی پرداخت سود غدام دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰