خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود فروشگاه های زنجیره ای رفاه

۲۱ فروردین ۱۴۰۰
رفاه - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
رفاه - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰