خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
زپارس - زمانبندی پرداخت سود زپارس دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)
۱۹ فروردین ۱۴۰۰
زپارس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰