خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود وامید

۰۸ شهریور ۱۴۰۰
وامید - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰(اصلاحیه)
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
وامید - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*