خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پرداخت سود کفرآور

۰۲ آذر ۱۴۰۰
کفرآور - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
۰۶ آبان ۱۴۰۰
کفرآور - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱*