خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پردیس

۰۱ آذر ۱۴۰۰
پردیس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۵ آبان ۱۴۰۰
پردیس - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۲ آبان ۱۴۰۰
پردیس - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۵ آبان ۱۴۰۰
پردیس - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۳ آبان ۱۴۰۰
پردیس - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۲ آبان ۱۴۰۰
پردیس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۸ مهر ۱۴۰۰
پردیس - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۸ مهر ۱۴۰۰
" سیدکو " به مجمع می رود/ بازگشایی کحافظ در روز آینده
۱۷ مهر ۱۴۰۰
پردیس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۷ مهر ۱۴۰۰
پردیس - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – درخواست تمدید اخذ مجوز افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۵ مهر ۱۴۰۰
" پردیس " و پیشنهاد افزایش سرمایه به مجمع
۱۴ مهر ۱۴۰۰
پردیس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۴ مهر ۱۴۰۰
پردیس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۴ مهر ۱۴۰۰
پردیس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۶ مهر ۱۴۰۰
پردیس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۱ مهر ۱۴۰۰
ارزش بازار "پردیس" ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
پردیس - تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
رشد ۲۱۶ درصدی پورتفوی بورسی "پردیس"
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
پردیس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
پردیس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر پردیس پیام ناظر شپاکسا بازگشایی نمادهای معاملاتی(شپاکسا)،(پردیس) به اطلاع …
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر پردیس توقف نماد معاملاتی (پردیس) به اطلاع می رساند،در پایان معامل…
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
پردیس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
پردیس - زمانبندی پرداخت سود پردیس دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
پردیس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰