خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پروانه ساختمانی

۰۷ آذر ۱۳۹۹
کاهش ۱۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی
۰۵ آذر ۱۳۹۹
کاهش ۱۵.۳ درصدی صدور پروانه ساختمانی در بهار