خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پسهند

۱۰ آبان ۱۴۰۰
پسهند - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
پسهند - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۷ مهر ۱۴۰۰
پسهند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
پسهند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
پسهند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
پسهند - صورتهای مالی حسابرسی شده دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص)-در حال تصفیه (به پیوست)
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
پسهند - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
پسهند - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
پسهند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
پسهند - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
پسهند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پسهند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پسهند - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پسهند - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
پسهند - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
پسهند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر پسهند پیام ناظر تنوین بازگشایی نمادهای معاملاتی (تنوین)،(پسهند) به اطلاع م…
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
پسهند - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – شناسایی درآمد غیر عملیاتی-سود سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
پسهند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاحیه)
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وپارس پیام ناظر سخزر پیام ناظر ساروم پیام ناظر پسهند پیام ناظر سیتا پیام ناظر شگل بازگشایی نمادهای معاملاتی (ساروم)،(ش…
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
پسهند - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر رتکو پیام ناظر سرود پیام ناظر پسهند پیام ناظر شکربن پیام ناظر سصفها بازگشایی نمادهای معاملاتی(شکربن)،(رتکو)،(…
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ پسهند - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
پسهند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۲۳ آذر ۱۳۹۹
در میان معاملات مثبت و منفی امروز، گروه لاستیک سراسر سبز هستند؛ #پتایر #پاسا #پکو…
۲۲ آذر ۱۳۹۹
نماد : پسهند عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت شرکت: صنایع لاستیکی س…
۲۰ آذر ۱۳۹۹
‍ 🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری نماد: پسهند (صنایع لاستیکی سهند) معرفی شرکت:…
۱۵ آذر ۱۳۹۹
پسهند وقفه معاملاتی نماد (پسهند۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۱۵ آذر ۱۳۹۹
پیغام ناظروقفه معاملاتی نماد پسهند به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت صنایع‌ ل…
۰۸ آذر ۱۳۹۹
امیدِ سهامداران به تابلوی سبز بورس