خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پشاهن

۰۳ آبان ۱۴۰۰
پشاهن - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
پشاهن - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۷ مهر ۱۴۰۰
پشاهن - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – خریدماشین آلات(دستگاه لمینیت سه لایه)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۶ مهر ۱۴۰۰
ر پشاهن - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
پشاهن - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – دستگاه لمینیت سه لایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
پشاهن - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
پشاهن - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰