خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پشم شیشه ایران

۱۲ مرداد ۱۴۰۰
کپشیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۸ تیر ۱۴۰۰
کپشیر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
کپشیر - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۷ تیر ۱۴۰۰
کپشیر - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۵ تیر ۱۴۰۰
کپشیر - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت کپشیر (پشم شیشه ایران) معرفی
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
کپشیر - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وبیمه پیام ناظر کپشیر پیام ناظر لخزر پیام ناظر کفرا نمادهای معاملاتی(کپشیر)،(کفرا)،(لخزر)،(وبیمه)مشم…
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
کپشیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر شبندر پیام ناظر حکشتی پیام ناظر کپشیر اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(حکشتی)،(شبن…
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر کپشیر وقفه معاملاتی نماد (کپشیر۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ کپشیر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر کپشیر وقفه معاملاتی نماد (کپشیر۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری کپشیر (پشم شیشه ایران) معرفی
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ ‍ کپشیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
‍ کپشیر - گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (اصلاحیه)