خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پلاست

۲۴ آبان ۱۴۰۰
پلاست - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۴ آبان ۱۴۰۰
پلاست - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۲ آبان ۱۴۰۰
پلاست - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۴ آبان ۱۴۰۰
پلاست - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۷ مهر ۱۴۰۰
پلاست - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹ مهر ۱۴۰۰
پلاست - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۷ مهر ۱۴۰۰
پلاست - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۷ مهر ۱۴۰۰
پلاست - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۶ مهر ۱۴۰۰
ر پلاست - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
پلاست - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
ر پلاست - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
پلاست - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
پلاست - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
پلاست - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
پلاست - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ تیر ۱۴۰۰
پلاست - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ تیر ۱۴۰۰
پلاست - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۲۱ تیر ۱۴۰۰
پلاست - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۱ تیر ۱۴۰۰
پلاست - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ تیر ۱۴۰۰
پلاست - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ آذر ۱۳۹۹
آخرین وضعیت افزایش سرمایه «پلاسک»