خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پلی اکریل

۱۰ مرداد ۱۴۰۰
شپلی - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
شپلی - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
شپلی - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
شپلی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۷ تیر ۱۴۰۰
شپلی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تحویل قطعی کارخانه های پلی اکریل به هیئت مدیره- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۷ تیر ۱۴۰۰
شپلی - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۷ تیر ۱۴۰۰
شپلی - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
۲۷ تیر ۱۴۰۰
شپلی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
۲۳ تیر ۱۴۰۰
شپلی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتجلسه تحویل کارخانه های پلی اکریل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
شپلی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – چکیده گزارش کارشناسان رسمی دادگستری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
شپلی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۸ اسفند ۱۳۹۹
شپلی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر شپلی بازگشایی نماد معاملاتی (شپلی۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملا…
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
شپلی - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر حسابرس از حسابرس اصلی به حسابرس علی البدل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
شپلی - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
شپلی - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده