خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پیام ناظر آلومینیوم ایران

۲۴ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر فایرا پیام ناظر سیتا بازگشایی نمادهای معاملاتی(فایرا)،(سیتا) به اطلاع می ر…
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر فایرا پیام ناظر مرقام پیام ناظر دالبرح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(فایرا)،(مرقام)،(دالبرح)�…
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر فایرا بازگشایی نماد معاملاتی (فایرا) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولغدر پیام ناظر فایرا پیام ناظر فباهنر پیام ناظر پاکشو توقف نمادهای معاملاتی (پاکشو)،(فایرا)،(ولغدر)…
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر کروی پیام ناظر مبین پیام ناظر فایرا پیام ناظر وبانک اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(کروی)،(…
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر فایرا وقفه معاملاتی نماد (فایرا۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …