خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پیام ناظر بانک شهر

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وشهر برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده درنماد معاملاتی (وشهر۱) …
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وشهر توقف نماد معاملاتی (وشهر۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی ش…
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وشهر بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (وشهر۱) به اطلاع می رساند؛ ن…
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وشهر بازگشایی نماد معاملاتی (وشهر۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملا…
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وشهر بازگشایی و توقف نماد معاملاتی (وشهر۱) به اطلاع می‌رساند؛ نماد…