خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پیام ناظر بانک پارسیان

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وبملت پیام ناظر شستا پیام ناظر وپارس اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(شستا)،(وبملت…
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وپارس پیام ناظر شنفت بازگشایی نمادهای معاملاتی(وپارس)،(شنفت) به اطلاع می ر…
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر فملی پیام ناظر وپارس پیام ناظر شپنا اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(شپنا)،(فملی)،(…
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وپارس بازگشایی نماد معاملاتی(وپارس) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وپارس اطلاعیه در خصوص عدم بازگشایی نماد معاملاتی (وپارس) به اطلاع …
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وپارس بازگشایی نماد معاملاتی(وپارس) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وپارس پیام ناظر کچاد بازگشایی نمادهای معاملاتی (وپارس)،(کچاد) به اطلاع می ر…
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وپارس پیام ناظر سخزر پیام ناظر ساروم پیام ناظر پسهند پیام ناظر سیتا پیام ناظر شگل بازگشایی نمادهای معاملاتی (ساروم)،(ش…
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وپارس اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات نماد معاملاتی (وپارس) …