خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پیام ناظر تاصیکو

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وپاسار پیام ناظر تاصیکو اطلاعیه در خصوص عدم تایید بخشی از معاملات نمادهای(وپاسار…
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر تاصیکو اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(تاصیکو) به اطلاع …
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر تاصیکو اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(تاصیکو) به اطلاع …
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر امید پیام ناظر تاصیکو بازگشایی نمادهای معاملاتی(تاصیکو)،(امید) به اطلاع می…
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر فولاد پیام ناظر شبندر پیام ناظر تاصیکو اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(شبندر)،(فو…
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر فخوز پیام ناظر دعبید پیام ناظر تاصیکو اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(تاصیکو)،(فخ…
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر تاصیکو بازگشایی نماد معاملاتی(تاصیکو) به اطلاع می رساند،نماد معا…
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر امید پیام ناظر لوتوس پیام ناظر تاصیکو بازگشایی نمادهای معاملاتی (لوتوس)،(تاصیکو)،(امید) …