خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پیام ناظر تکشا

۲۹ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر کسرا پیام ناظر لسرما پیام ناظر تکشا پیام ناظر وسیستا نمادهای معاملاتی(تکشا)،(لسرما)،(کسرا)،(وسیستا)م…
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر تکشا اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات نماد معاملاتی(تکشا) …
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر خمحرکه پیام ناظر تکشا حراج مجدد نمادهای معاملاتی(خمحرکه)،(تکشا) به اطلاع م…
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر خمحرکه پیام ناظر کماسه پیام ناظر تکشا بازگشایی نمادهای معاملاتی (تکشا)،(کماسه)،(خمحرکه) …