خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پیام ناظر پتروشیمی غدیر

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر شغدیر گشایش نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی غدیر(شغدیر) به اطلاع می ر…
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر شغدیر اطلاعیه در خصوص گشایش نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی غدیر(شغدیر) …
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر شغدیر پیام ناظر بورس توقف نماد معاملاتی (شغدیر۱) به منظور انتقال به بورس تهران …
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر شغدیر پیام ناظر بورس توقف نماد معاملاتی (شغدیر۱) به منظور انتقال به بورس تهران …
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر شغدیر پیام ناظر بورس توقف نماد معاملاتی (شغدیر۱) به منظور انتقال به بورس تهران …
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر شغدیر پیام ناظر بورس توقف نماد معاملاتی (شغدیر۱) به منظور انتقال به بورس تهران …